หลักสูตรการเรียนรู้

         ชุดความรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
         กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
         กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้งานทั่วไป โปรแกรมสำนักงาน อินเทอร์เน็ต อีเมล์ การป้องกันไวรัส
         กลุ่มที่ 3 ผู้มีทักษะพื้นฐานบ้าง แต่ยังไม่เป็นระบบ การจัดการไฟล์ แผนที่ศักยภาพชุมชน ติดตามงาน
         กลุ่มที่ 4 มีฐานข้อมูล ยกระดับสารสนเทศ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน
         กลุ่มที่ 5 สื่อการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ ตกแต่งภาพ ตัดต่อเสียง วีดีโอ
         กลุ่มที่ 6 ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การประกอบติดตั้ง ระบบเครือข่าย การแบ็คอัพข้อมูล
         กลุ่มที่ 7 ผู้บริหารองค์กร แนวคิดการพัฒนา การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อการบริหารจัดการองค์กร