บริการรับตรวจดินและแนะนำปุ๋ยสั่งตัด

 
 
บริการตรวจดินและแนะนำปุ๋ยสั่งตัด
รายได้ทั้งหมดสนับสนุน "กองทุนพี่ช่วยน้อง" เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน โทร.086-2113385