จำหน่ายถ่านแกลบปรับปรุงดินและน้ำส้มควันแกลบ

 
แกลบดิบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรสภาพแกลบดิบ ด้วยการเผาในเตาเผาแกลบที่มีการควบคุมอุณหภูมิสูง
แปรสภาพเป็นถ่านแกลบที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อต่อการใช้ปรับปรุงดิน  .และยังใช้น้ำส้มควันแกลบทดแทนการใช้
สารเคมีป้องกันโรคแมลงในแปลงไร่นาปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมโดยรวม
 
ถ่านแกลบ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก น้ำหนักเบา ขนส่งง่าย ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อผสมกับดิน ทำให้ดินเบาปรับปรุง
สภาพทางกายภาพดิน เช่น การระบายอากาศ การซาบซึมน้ำ การอุ้มน้ำ ทำให้ดินเหนียวเมื่อแห้งไม่แตกระแหง
ลดความเป็นกรดของดิน เพิ่มอุณหภูมิดิน กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดิน ไม่มีเชื้อโรค นอกจากนั้น ในการผสมถ่านแกลบ
ลงไปในดิน ท่านยังได้มีบทบาทในการช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากถ่านแกลบเป็นคาร์บอน  มีความทนทานต่อการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และสูญหายไปจากดินได้ยาก ดังนั้นจึงสะสมอยู่ในดิน เป็นการเพิ่มคาร์บอนให้แก่ดินแทนที่จะเผากลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่บรรยากาศอันเป็นตัวการหนึ่งของภาวะโลกร้อน
 
เกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นใช้กุนตังหรือถ่านแกลบเป็นวัสดุปรับปรุงดินมานานกว่า 300 ปี กุนตังมีรูพรุนจำนวนมาก
ทนทานต่อการย่อยสลาย ถ้าใส่ลงดินในอัตราร้อยละ 20 โดยปริมาตร หรือร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก ดินเหนียวจะโปร่ง
ร่วนซุย ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ขณะที่ดินทรายจะอุ้มน้ำได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้ธาตุอาหารพืช
โดยเฉพาะ "พี" "เค" และ "ซิลิก้า" เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดิน และใช้เพาะกล้าไม้ได้ดีอีกด้วย
 
นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
เพื่อ (1) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น
และ (3) สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
===========================
ถ่านแกลบ ปรับปรุงสภาพดิน
===========================

ราคารวมส่งพัสดุ แบบธรรมดา

(บริการจัดส่งไปรษณีย์ 5 กิโลกรัมขึ้นไป)

5 กก.  ราคา 450 บาท

10 กก. ราคา 800 บาท


หากมาซื้อ ณ ที่ทำการเครือข่ายฯ น้อยกว่า 100 กิโลกรัมๆ ละ 25 บาท มากกว่า 100 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท

(หมายเหตุ 1 กระสอบปุ๋ย มีน้ำหนักประมาณ 9-10 กก.)

===========================
น้ำส้มควันแกลบ ตกตะกอนแล้ว 3 เดือน
===========================

ราคารวมส่งพัสดุ แบบธรรมดา

(บริการจัดส่งไปรษณีย์ 5 ลิตรขึ้นไป)

5 ลิตร (ขวดโค้ก 1.25 ลิตร 4 ขวด) ราคา 450 บาท

10 ลิตร (ขวดโค้ก 1.25 ลิตร 8 ขวด) ราคา 800 บาท


** 30 ลิตร (แกลลอนรูปแอบเปิ้ลสีน้ำเงิน) ราคา 1,000 บาท (ไม่มีบริการจัดส่งไปรษณีย์)

หากมาซื้อ ณ ที่ทำการเครือข่ายฯ  น้อยกว่า 10 แกลลอนๆ ละ 1,000 บาท มากกว่า 10 แกลลอนๆ ละ 800 บาท

 
ค่าส่งโอนเข้าบัญชีกองทุนพี่ช่วยน้อง
ชื่อบัญชี  :      วัดหนองยาง-กองทุนพี่ช่วยน้อง
ธนาคาร  :       กรุงไทย
สาขา  :           หันคา
เลขที่บัญชี  :   107-0-13648-4 

 
กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่จัดส่งมาที่
เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130
โทร. 086-2113385 (คุณภิศักดิ์ นับงาม เลขานุการเครือข่ายฯ)
หรือทางอีเมล์ 
banrainarao@gmail.com

 
***** ท่านจะได้รับพัสดุอย่างช้าไม่เกิน 7-10 วัน หลังจากที่แจ้งหลักฐานการโอน *****
 
นอกจากนี้ยังมีบริการรับส่งทางรถตู้
- สายเนินขาม - กรุงเทพฯ (ปลายทางหมอชิต) ผ่านสิงห์บุรี อยุธยา ฟิวเจอร์รรังสิต หมอชิต
- สายหันคา - กรุงเทพฯ (ปลายทางหมอชิต อนุเสาวรีย์ชัย) ผ่านสิงห์บุรี อยุธยา ฟิวเจอร์รังสิต หมอชิต อนุเสาวรีย์ชัย
- สายหันคา - กรุงเทพฯ (สายใต้) ผ่านสุพรรณบุรี บางบัวทอง สายใต้

*** ผู้สั่งซื้อต้องจ่ายค่าขนส่งไปยังรถตู้ (500 บาท/เที่ยว) และราคาฝากส่งรถตู้ (200 บาท/ชิ้น) เป็นเงินประมาณ 700 บาท/ชิ้น

 
 
หากต้องการในปริมาณมาก โปรดแจ้งมาทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
  
ดูรายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง และกิจกรรมเครือข่ายฯ เพิ่มเติม
http://sites.google.com/site/banrainarao/about/children_fund
 


 
เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรย์ (ดอกเหงื่อความดีพี่ช่วยน้อง)
กิจกรรมดีๆ ของเด็กและเยาวชน ใช้กิจกรรมจิตอาสา "ดอกเหงื่อความดี" เป็นเครื่องมือให้เด็กๆ ทำความดีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การแปรรุปแกลบดิบเป็นถ่านแกลบคุณภาพ ด้วย "เตาเผาถ่านแกลบมหัศจรรรย์" และกิจกรรมดีๆ เรื่องราวอื่นๆ ของกลุ่มคนตัวเล็ก เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน วัดหนองยาง จ.ชัยนาท ออกอากาศทางช่อง TV3 FAMILY (ช่อง13) รายการเกษตรฮอตนิวส์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ มา ณ โอกาสนี้