ภาพทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน


 ปี 2555
 ปี 2554
(ช่วงปิดเทอมเมษายน และตุลาคม) 
 
ช่วงเย็นภาคค่ำ วันจันทร์ - อาทิตย์ 
 
 
 
ช่วงเปิดเทอม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง (ป.1 และ ป.3)
 
 
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า (ป.1 - ป.6)
 
 
 
 

ปี 2553
(ช่วงปิดเทอมเมษายน และตุลาคม)  
 
ช่วงเปิดเทอม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังคอไห (อนุบาล 1 - ป.6)
 
 
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า (ป.1 - ป.6)
 
 
 

ปี 2552
(ช่วงปิดเทอมเมษายน ตุลาคม และช่วงภาค่ำ) 
 
ช่วงเปิดเทอม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า (อนุบาล 1 - ป.6)
 
 
โรงเรียนบ้านเก่า (ป.1 - ป.6)
 
 
 

ปี 2551
 (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ) 
 
 

ปี 2550
 (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ) 
 
 
 

ปี 2549
 (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ) 
 
 
 

ปี 2548
  (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ) 
 
 

ปี 2547
  (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ) 
 
 

ปี 2546
  (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ) 
 
 

ปี 2545
 (ช่วงเปิดเทอม ปิดเทอม และช่วงเย็นภาคค่ำ)