แนะนำการใช้งานกูเกิ้ลไซต์

เว็บบ้านไร่นาเรา เครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน
ยินดีให้ปรึกษา แนะนำการใช้งานกูเกิ้ลไซต์
ต่อบุคคลทั่วไป เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงาน ภาคีการพัฒนา ฯลฯ
ที่สนใจสร้างเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่สะดวกรวดเร็ว
ติดต่อได้ที่อีเมล์ banrainarao@gmail.com
 
 
ภาคีความร่วมมือ
คณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
ประจำกรุงเทพ ปริมณฑล และตะวันออก 12 จังหวัด
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ประสานงานพลเมือง
14-15 พฤษภาคม 2554
ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง จ.ระยอง
 

 
 
 
ภาคีความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านโคกแจง โรงเรียนบ้านเนินไผ่
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
19-21 ตุลาคม 2553
 ณ โรงเรียนบ้านโคกแจง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 

 
 
ภาคีความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  โรงเรียนบ้านเนินไผ่
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน
8-9 สิงหาคม 2552
 ณ โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 

 
 
 
ภาคีความร่วมมือ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลกร่ำ
ร่วมกับ
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง 7 ตำบล 
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง 
12 กรกฎาคม 2552
ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง