ภาพอบรมกูเกิ้ลไซต์ จ.ชัยนาท

 
ภาคีความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านโคกแจง โรงเรียนบ้านเนินไผ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

19-21 ตุลาคม 2553
 ณ โรงเรียนบ้านโคกแจง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
 

 
 
ภาคีความร่วมมือ
โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านวังคอไห
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์  โรงเรียนบ้านเนินไผ่
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

8-9 สิงหาคม 2552
 ณ โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท