ภาพอบรมกูเกิ้ลไซต์ จ.ระยอง

บนความร่วมมือ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลกร่ำ
กับ
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง
มหาวิทยาลัยบ้านนอก
 
12 กรกฎาคม 2552
ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง