ภาพลานบุญ ลานปัญญา

 
ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 3
ฉลาดวางแผน (SMART Planning) เพื่อการเสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน"
15 มกราคม 2554
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 

ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 2
ทอดผ้าป่าเสริมสร้างปัญญา "กองทุนพี่ช่วยน้อง"
28 พฤศจิกายน 2553
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 

 


 
ลานบุญ ลานปัญญา ครั้งที่ 1
"หลักคิดการพึ่งตนเองของเกษตรกรและแนะนำการใช้ปุ๋ยสั่งตัด"
12 มิถุนายน 2553
ณ วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง