ภาพวันแม่วัดหนองยาง

 
ปี 2554
 
 
ปี 2553
 
 
ปี 2549
 

ปี 2547

 
ปี 2546