ภาพกีฬาเยาวชนเนินขามเกมส์

ขบวนแห่และพิธีเปิดกีฬาเยาวชนเนินขามเกมส์ ครั้งที่ 13
วันที่ 29 ธันวาคม 2552
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
 

กีฬาเยาวชนเนินขามเกมส์ ครั้งที่ 12
วันที่ 12-17 ธันวาคม 2551
ณ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง