ภาพตักบาตรเทโว 3 วัด

วัดเนินขาม วัดหนองเด่น และวัดหนองยาง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท