เกษตรกรยุคใหม่ ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?

 
 
“เกษตรกรยุคใหม่” ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?
                                                         - ความเป็นมืออาชีพ
                                                         - ธรรมชาติของดินและปุ๋ย
                                                         - ปุ๋ยสั่งตัด
 
 
 "เกษตรกรยุคใหม่" ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?
ความเป็นมืออาชีพที่มีเป้าหมาย จินตนาการ หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
ธรรมชาติของดินและปุ๋ย ผลิตภาพของดิน พืชต้องการธาตุอาหารอะไรบ้าง
ความรู้เรื่องปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอย่างคุ้มค่า ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไร และขั้นตอนการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
 
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com
 
ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305
สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)
หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
[
รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 

 
ตอนที่ 6
 
 
 
ตอนที่ 5
 
 
 
ตอนที่ 4
 
 
 
ตอนที่ 3
 
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1