เสริมพลังครูติดแผ่นดิน ด้วยฉลาดวางแผน

 
 
เสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน" ด้วย "ฉลาดวางแผน"
 
 
 การนำหลักคิดฉลาดวางแผน (SMART Planning) ไปใช้ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เพื่อเสริมพลัง "ครูติดแผ่นดิน" คือ ต้องใฝ่ดี ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ สามารถใช้สถานที่ประกอบอาชีพของ "ครูติดแผ่นดิน"
เป็น "แหล่งเรียนรู้" อีกทั้งให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสัมมาชีพในชุมชนของตนเองต่อไป

 
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com 
 
ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305
สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)
หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
[
รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 

ตอนที่ 5
 
 
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 

 
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
รูปแบบ .pdf
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)