กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง

 
กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง
(Learning Process to Seft-reliance)
 
 ท่านจะได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา ได้หลักคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ
เป้าหมายของการบรรยายในหัวข้อ “เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด : การเสริมพลังเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้”
คือ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ใจและความเชื่อ เพราะ "ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว"
ถ้าความเชื่อเปลี่ยน วิธิคิดและวิธีให้คุณค่า หรือที่เรียกว่า "กระบวนทัศน์" (Paradigm/Mindset) ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย
รวมทั้งท่านจะได้เรียนรู้และฝึกใช้ SMART planning ซึ่งเป็น “เครื่องมือ” ใหม่สำหรับการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลัง

 
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com 
 
ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305
สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)
หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
[
รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 

ช่วงที่ 2
ฉลาดวางแผน (SMART planning)
เพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร
 
ตอนที่ 14 
 
 
ตอนที่ 13 
 
 
ตอนที่ 12 
 
 
ตอนที่ 11 
 
 
ตอนที่ 10 
 
 
ตอนที่ 9 
 
 
ตอนที่ 8 
 
 
 
ช่วงที่ 1
เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด
เพื่อสร้างพลังปฏิรูปการเรียนรู้
 
ตอนที่ 7 
 
 
ตอนที่ 6 
 
 
ตอนที่ 5 
 
 
ตอนที่ 4 
 
 
ตอนที่ 3 
 
 
ตอนที่ 2 
 
 
ตอนที่ 1 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
รูปแบบ .pdf
1. เคลื่อนใจ เคลื่อนความคิด  [ สไลด์เพาเวอร์พอยต์ | คำบรรยาย ]
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)
 
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง