ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก

 
ฉลาดวางแผนสำหรับเด็ก
เพื่อฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์
 
การประยุกต์ใช้หลักคิดฉลาดวางแผน (SMART planning) เพื่อฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนได้อย่างไร
ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com
 
ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305
สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)
หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
[
รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 
ตอนที่ 5
 
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง