เยาวชนยุคใหม่ ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?

 
เยาวชนยุคใหม่
ควรเรียนรู้อะไรบ้าง?
 
เยาวชนยุคใหม่ควรมีพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างเป็นระบบ
จำเป็นต้องมีหลักคิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพึ่งตนเองได้มากที่สุด
บนฐานการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ กาย ใจ และสติปัญญา
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคมรอบด้าน
 
ค่ายพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ วัดหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน
โทร.081-3065373  อีเมล์ prateep.v@hotmail.com
 
ผู้สนใจดีวีดีเรื่องนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ วัดหนองยาง โทร. 086-2038305
สนับสนุนกองทุนพี่ช่วยน้อง ราคาแผ่นละ 50 บาท (70 บาท รวมค่าจัดส่ง)
หรือดูโดยตรงผ่านเว็บแล้วบริจาคเงินเข้า "กองทุนพี่ช่วยน้อง" ตามแต่จิตศรัทธา
[
รายละเอียดกองทุนพี่ช่วยน้อง...]
 
ตอนที่ 3
 
 
 
ตอนที่ 2
 
 
 
ตอนที่ 1