ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อมหาอยู่ สุนทรธัย จ.สุรินทร์

 
จัดทำโดยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

ตอนที่ 2


ตอนที่ 1