ปราชญ์ชาวบ้าน - พ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ จ.บุรีรัมย์

 
จัดทำโดยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

ตอนที่ 2


ตอนที่ 1