บ้านจำรุง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง

 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์บ้านจำรุง
http://sites.google.com/site/banjumrung
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
 
ตอนที่ 1