องค์กรการเงิน เส้นทางสู่การบูรณาการทุนชุมชน

เอกสารประกอบงานมหกรรมวิถีพลังไท 2
จัดทำโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
  
[ ดูหน้าสารบัญ ]
 
 
 
 
[ ดาว์นโหลด ]
รูปแบบ .pdf | 209 หน้า | 12.7 MB