ทิศทางใหม่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมยั่งยืน

เอกสารประกอบงานมหกรรมวิถีพลังไท 2
จัดทำโดยคณะทำงานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรมยั่งยืน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
 
 
[ ดูหน้าสารบัญ ]
 
 
 
[ ดาว์นโหลด ]
รูปแบบ .pdf | 361 หน้า | 22.9 MB