การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชน

เอกสารประกอบงานมหกรรมวิถีพลังไท 2
จัดทำโดยคณะทำงานประเด็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 
 
 
[ดูหน้าสารบัญ]
 
[ดาว์นโหลด]
รูปแบบ .pdf | 124 หน้า | 114 MB