ครูดีในดวงใจ จ.ชัยนาท

 
 
ครูสุธีร์  คมขำ  ครูดีในดวงใจ   โรงเรียนบ้านหนองยาง จ.ชัยนาท
 
ตอนที่ 4 พระคุณที่สาม
 
 
 
ตอนที่ 3 เสียงสะท้อน
 
 
 
ตอนที่ 2 แนะนำ
 
 
 
ตอนที่ 1 ครูคือใคร
 
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง