ชีวิตต้องสู้ - วัดหนองยาง จ.ชัยนาท

 
         สารคดี "ชีวิตต้องสู้" จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอกิจกรรมวันแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ของวัดหนองยาง โดยมุ่งหมายให้เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนั้น ได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว การเลี้ยงดูอบรมให้การศึกษาลูก และการประพฤติปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ผ่านสื่อตัวอย่างเยาวชน บุคคลที่อยู่ในพื้นที่จริงของชุมชน

         บุคคลในชุมชนที่ประพฤติดี ผ่านการต่อสู้ของชีวิตจนประสบผลสำเร็จในชีวิต ได้รับการยอมรับในชุมชน จำนวน 4 ท่าน คือ เยาวชน 2 คน และผู้ใหญ่อีก 2 คน

         ท่านแรกคุณวรทัย สิงห์สม พนักงานบริษัทสายการบินญี่ปุ่น ท่านที่สองคุณอริยวัฒน์ พระบำรุง กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ท่านที่สามคุณสันติ การภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และสุดท้ายคุณครูวัลยา คมขำ อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองยาง
 
         วัดหนองยาง
         ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130  โทร. 086-2038305
 
 
ตอนที่ 4
 
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2

 
ตอนที่ 1