เรารักแม่

สารคดีที่เยาวชนชุมชนหนองยาง จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูแม่ในชุมชน และความรู้สึกลูกที่มีต่อแม่
กิจกรรมวันแม่วัดหนองยาง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 12 สิงหาคม
โดยมุ่งหมายให้เยาวชน ผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมงาน ได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว
หลักคิด การเลี้ยงดูให้การศึกษาเรียนรู้ที่ดีต่อลูก และการยกย่องเชิดชูพระคุณแม่
 
 
ตอนที่ 2 
 
 
ตอนที่ 1
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง