เรียกนกกลับบ้าน - อ.ชวลิต แสงอรุณ จ.ชัยนาท

 
 
         สารคดี "เรียกนกกลับบ้าน" จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอกิจกรรมเรียกนกกลับบ้าน ในค่ายเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2547 มุ่งหมายให้เยาวชน นักเรียน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดสำนึกรักธรรมชาติ เข้าใจฐานคิดการเกื้อกูลเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

         วิทยากรอาจารย์ชวลิต แสงอรุณ อาจารย์โรงเรียนบ้านหนองแจง ซึ่งทำกิจกรรมเรียกนกกลับบ้านในบ้านพักของตนเอง ได้ปรับสภาพพื้นที่บ้านจากแห้งแล้งไม่มีอะไรจนมีสภาพใกล้เคียงพื้นที่ป่าเขาราวเทียนทอง นกหรือสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้จึงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอาจารย์ที่ดูแลกว่า 30 ไร่ นอกจากนี้ยังพบวิถีชีวิตเกื้อกูลธรรมชาติได้อย่างไร การยกป่าเขาราวเทียนทองมาไว้ที่บ้าน และแนวคิดการพึ่งตนเอง

         ช่วงท้ายของสารคดี จะได้พบกิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน เมื่อฟังแนวคิดต่างๆ จากอาจารย์ชวลิต แล้วเกิดอะไรขึ้น

         อาจารย์ชวลิต แสงอรุณ 
         72 ม.6 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130  โทร. 056-401032
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2 
 
 
 
ตอนที่ 1