กลุ่มออมทรัพย์เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ชัยนาท

 
         กลุ่มออมทรัพย์ทฤษฎีใหม่ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของชัยนาท ที่มีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้าน คือ ชุมชน คณะครูอาจารย์ คือ โรงเรียน และวัด ตามปรัชญาแนวคิดกลุ่ม คือ "บวร" โรงเรียนเองสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่การเรียนการสอน ชุมชนเองมีการพึ่งตนเองได้ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ผ่านกิจกรรมการออมทรัพย์

         กิจกรรมกลุ่ม เช่น การรับฝากเงินออมทรัพย์ ทั้งผู้ใหญ่ และเด็กๆ ฝากเงินที่โรงเรียนกับครู เงินที่เหลือจากค่าขนม วันละบาทสองบาท ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมตอน บางคนมีถึงพันบาทก็มี ขณะที่ผู้ใหญ่บ้างคนมีเงินฝากถึงล้านด้วยซ้ำไป ส่วนการช่วยเหลือสมาชิก อาทิ สินเชื่อล่วงหน้า เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำนา เมื่อสมาชิกจะไปหากลุ่ม แจ้งจำนวนที่ใช้ กรรมการพิจารณาให้ บันทึกรายการเสร็จ สมาชิกออกไปใช้ได้เลย ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาที

         กลุ่มออมทรัพย์เกษตรทฤษฎีใหม่ 
         155 ม.3 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110  โทร. 089-5645960
 
 
ตอนที่ 3
 
 

ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1