หญิงแกร่งแห่งบ้านเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท

 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1