ยอดหญิงนักพัฒนา

 
แบบอย่างของหญิงแกร่ง ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยตนเองจนพึ่งตนเองได้ และชักชวนเพื่อนบ้านให้ร่วมพัฒนาชุมชน
จนประเทศเกาหลีใต้ยกให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคนในประเทศของตน
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1