การติดตั้งฟอนต์ (Font)

หากเราต้องการเพิ่มรูปแบบฟอนต์อักษร เช่น ฟอนต์ลายมือ ฟอนต์ตัวพิมพ์ ฟอนต์ตัวไทยสวยๆ ก็สามารถติดตั้งได้ 
 
1. เข้าไปที่ Control Panel เลือก Font เพื่อติดตั้งฟอนต์หรือรูปแบบอักษรเพิ่มเติม
 
 
 
2. ฟอนต์ที่ติดตั้ง
 
 
 
3.เลือก File.....Insatall New Font.. เพื่อเริ่มติดตั้งฟอนต์
 
 
4.เลือกที่จัดเก็บฟอนต์ใหม่
 
 
5. เลือก Select All เพื่อติดตั้งฟอนต์ทั้งหมด หากต้องการเพียงบางตัวก็เลือกเฉพาะตัวใดตัวหนึ่ง เสร็จแล้วกด OK
 
 
 
6.เริ่มดำเนินการติดตั้งฟอนต์ใหม่
 
 
 
7.ฟอนต์เมื่อติดตั้งสมบูรณ์แล้ว
 
 
 
8. หากไม่ต้องการติดตั้งฟอนต์ก็เพียงแค่เลือกฟอนต์ที่จะลบ คลิกขวา เลือก Delete