วิธีติดตั้งตราประทับ โปรแกรมวาดรูป (Tux Paint)

หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม Tux Paint เรียบร้อยแล้วก็มาถึงการติดตั้งตราประทับ
1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ tuxpaint-stamps.... (หมายเลข 2)
 
 
 

 2. เลือก Next
 
 
 
 

 3. เลือก I accept...... คลิก Next
 
 
 
  
 

4. คลิก Next
 
 
 
 

 5.คลิก Next
 
 
 
 
 

6. คลิก Next
 
 
  
 
 

 
7. คลิก Next
 
 
  
 

8. คลิก Install เพื่อเริ่มติดตั้งตราประทับ
 
 
 
 
 
 

9. เริ่มดำเนินการติดตั้ง
 
 
 
 
 

 10. เสร็จสิ้นการติดตั้ง คลิก Finish
 
 
 
 
 

 ตราประทับ
  
 
 

 
1. เลือกตราประทับ
 
 
 
 

2. เลื่อนดูแบบอื่นๆ
  
 
 

 
3. หากหมวดนั่นมีภาพมาก ก็เลื่อนลงมาข้างล่างได้อีก
 
 
 
 

4. ลูกเล่นอื่นๆ