The Meaning ดิกชันนารีที่ดีที่สุดในประเทศไทย

 
         The Meaning ดิกชันนารีที่ดีที่สุดในประเทศไทย โปรแกรมคนไทยแท้ๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโปรแกรมของต่างประเทศ ที่สำคัญแจกฟรี เหมาะที่จะเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา

         มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น ดิกชันนารีหลายภาษา แปลภาษาออนไลน์ได้มากกว่า 42 ภาษา แปลงค่าเงินและสามารถปรับปรุงออนไลน์ แปลงหน่วยวัดต่างๆ ชี้แล้วแปลทั้งในโปรแกรมทั่วไปและ Acrobat Professional สามารถออกเสียงได้ถึง 9 ภาษา นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการอ่านย่อหน้า สามารถค้นหาคำศัพท์ได้หมดทั้งย่อหน้า ไม่จำเป็นที่จะต้องหาคำศัพท์ทีละคำเหมือนเดิม เมื่อหาศัพท์หรือแปลภาษาหรือแปลงค่าหน่วยแล้วก็ยังสามารถบันทึกเป็นไฟล์ เพื่อนำไปทำเอกสารหรือศึกษาได้ในภายหลังอีกด้วย

ข้อความจากผู้พัฒนา

         โปรแกรมดิกชันนารีมีอยู่มากมาย ซึ่งหลายโปรแกรมทำออกมาได้ดีและน่าใช้ แต่ในมุมมองของผมแล้วยังไม่ตรงตามความต้องการมากนัก

         บางโปรแกรมทำงานได้ช้า บางโปรแกรมไม่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ได้ บางโปรแกรมติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ นอกจากนี้โปรแกรมส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ใหม่อยู่เสมอ ไม่ได้รักษาฐานข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้ หรือแม้แต่มีการป้องกันฐานข้อมูลไม่ให้ใครนำไปใช้ได้ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อได้

         แต่ในปัจจุบันได้มีกลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่ได้รวบรวมคำศัพท์ และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำโปรแกรมที่สามารถนำฐานข้อมูลคำศัพท์ทั้งหมดมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำโปรเจค The Meaning

         ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรม The Meaning จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่าน

ลิขสิทธิ์
         โปรแกรม The Meaning เป็นโปรแกรมฟรี (Freeware) อนุญาตให้ใช้โปรแกรมนี้ได้ทุกคน ทุกสถานที่ โดยไม่มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถแจกจ่ายได้
         ห้ามนำไปจำหน่าย หรือนำไปเป็นของแถม ห้ามแก้ไขโปรแกรม และห้ามแอบอ้างในลิขสิทธิ์
 
 
ความต้องการระบบ
Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 และ Windows 7
 
 
คุณสมบัติหลัก
 • ไม่ต้องการโปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ เพื่อทำให้ใช้งานได้
 • พัฒนาด้วยภาษา C++ ทำให้มีความเร็วสูง
 • สามารถแสดงผลได้หลายภาษา
 • ค้นหาคำศัพท์ได้จากหลายฐานข้อมูล
 • ค้นหาคำศัพท์จากคำแปล
 • ค้นหาคำศัพท์จากย่อหน้า
 • แสดงคำศัพท์พร้อมคำแปล ช่วยให้ค้นหาคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีเครื่องมือในการอ่านย่อหน้า สามารถแสดงคำศัพท์ทำให้อ่านได้ง่าย
 • บันทึกย่อหน้าพร้อมคำอ่านและคำแปลเป็นไฟล์รูปภาพได้
 • สามารถจับข้อความที่เลือกจากหน้าต่างอื่นๆ ได้โดยการกดปุ่มกลางของเม้าส์
 • สามารถแก้ไขคำแปล
 • สามารถเพิ่มเติมแก้ไขฐานข้อมูลได้โดยง่ายด้วยเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล
 • สามารถแปลคำศัพท์แบบอัตโนมัติได้เพียงใช้ mouse ชี้
 • สามารถหารากคำศัพท์จากคำที่เปลี่ยนรูปไปได้
 • มีพจนานุกรมขนาดย่อให้เลือกใช้งาน
 • สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดพร้อมติดตั้งได้จากตัวโปรแกรมเลย
 • มี Translator ช่วยในการแปลภาษาและยังแปลงค่าหน่วยต่างๆ
 • สามารถออกเสียงคำศัพท์ทุกภาษาที่โปรแกรมสนับสนุน
 
 
ฐานข้อมูลคำศัพท์
 • Lexitron EN <-> TH © NECTEC (lexitron.nectec.or.th)
 • EDICT JA -> EN © EDRDG (www.edrdg.org)
 • KANJIDIC JA -> EN © EDRDG  (www.edrdg.org)
 • WORDNET EN -> EN © Princeton University  (wordnet.princeton.edu)
 • CC-CEDICT CN -> EN © MDBG (www.mdbg.net)
 • The Tanaka Corpus JA <-> EN Original by Professor Yasuhito Tanaka  (www.edrdg.org)
 • Engineering EN -> TH © TumCivil Networks   (TumCivil.com)
 • Law FR -> TH © Public Law Net   (www.pub-law.net)
 • Law EN -> TH © SiamJurist.com  (www.siamjurist.com)
 • Accounting EN <-> TH © AVP consultant.com (www.avpconsultant.com)
 • HR Management EN -> TH © SiamHRM.com   (www.siamhrm.com)
 • Forensic Science EN -> TH © Silpakorn University  (forensic.sc.su.ac.th)
 • Babylon Multi Language <-> Multi Language © Babylon Ltd.  (www.babylon.com)
         ฐานข้อมูลคำศัพท์สามารถนำไปใช้งานต่อได้ สามารถนำไปแจกจ่ายได้ แต่ห้ามแอบอ้างในลิขสิทธิ์ ห้ามละเมิดข้อตกลงการใช้ของแต่ละฐานข้อมูล และต้องมีการอ้างอิงถึงโปรแกรม The Meaning ในฐานะที่ทำการแปลงฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย
 
 
ดาว์นโหลดฟรีที่นี่