โปรแกรมควบคุมปิดเปิดเสียงด้วยคีย์บอร์ดธรรมดา

 
 
         เชื่อว่าท่านที่ใช้โน๊ตบุ๊คบ่อยๆ แล้วกลับมาใช้พีซี อาจประสบปัญหาเวลาต้องก้มไปเบาเสียงลำโพงที่อยู่ข้าง หรือบางทีอยู่ข้างล่างก็มี เพราะแป้นพิมพ์ที่ใช้ดันไม่มีฟังก์ชั่นเร่งปิดเสียงจะทำยังไงดี โปรแกรม VolumeTouch ช่วยแก้ปัญหานี้ได้
 
คุณลักษณะ
  • สามารถใช้คีย์บอร์ดธรรมดาควบคุมเสียง ปิด/เปิด เบา/เร่งเสียงได้
  • เหมือนคีย์บอร์ดมัลติมีเดีย
  • ที่สำคัญ เป็นโปรแกรมฟรี (Freeware)

หมายเหตุ 
         ต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework ด้วย ถึงสามารถเล่นโปรแกรม VolumeTouch 1.1 ได้

 

เว็บไซต์หลักโปรแกรม
         http://www3.hi.is/~antoni/volumetouch