เบื้องหลังการทำงาน

กลุ่มศิลปิน
(ตะวันฉาย/ประยงค์/เทพ/สุ/น้อย/เจน/ไก่/เอ้)
 

เบื้องหลัง

เบื้องหลัง
 

เบื้องหลัง

เบื้องหลัง
 
 
แสดงที่หอวัฒนธรรม สปป.ลาว นครเวียงจันทร์

 
งานแสดงที่หอวัฒนธรรมลาว เวียงจันทร์