ขบวนแห่สกุณาวารี สวนนกชัยนาท

 
ตอนนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1