แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

 
         จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ห่างจากตัวกรุงเทพมากนัก ระยะทางประมาณ 200 กม. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าแวะเวียนมาเที่ยวชม
จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย