สีสันวันเด็ก'52 - โรงเรียนบ้านวังคอไห

 
วันเด็กแห่งชาติปี 2552
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
ตอนที่ 7
 
 
ตอนที่ 6
 
 
ตอนที่ 5
 
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1