วันเด็ก'54 - โรงเรียนบ้านวังคอไห

 
 
วันเด็ก ปี 2554
ณ โรงเรียนบ้านวังคอไห ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 
ตอนที่ 5
 
 
ตอนที่ 4
 
 
 
ตอนที่ 3
 
 
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1