แคนวง ดนตรีพื้นบ้าน

 
แคนวงหรือบางแห่งเรียกว่าแตรวง นับเป็นดนตรีพื้นบ้านที่อยู่เคียงคู่วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนท้องถิ่น
ช่วยสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี เช่น งานบวช งานแต่ง สงกรานต์ ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ
นอกหนือจากมนต์เสน่ห์ดนตรีพื้นบ้านแล้ว เหล่านางรำหลากหลายวัยก็มีความสนุกสนานไม่แพ้กัน
 
 
 
ตอนที่ 15
 สำรวยเสียงแคน จ.ชัยนาท โทร. 086-1424783
 
 
ตอนที่ 14
 
 
ตอนที่ 13
 
 
 
ตอนที่ 12
 ดอกคูณ จ.สุพรรณบุรี โทร. 086-1720682
 
 
ตอนที่ 11
 
 
ตอนที่ 10
 ดอกคูณ จ.สุพรรณบุรี โทร. 086-1720682
 
ตอนที่ 9
 ดอกคูณ จ.สุพรรณบุรี โทร. 086-1720682
 
ตอนที่ 8
ดอกคูณ จ.สุพรรณบุรี โทร. 086-1720682
 
ตอนที่ 7
 ยอดสนมิวสิค บ้านวังน้ำโจน สุพรรณบุรี โทร.085-1289182
 
ตอนที่ 6
 
 
ตอนที่ 5
 
 
ตอนที่ 4
 
 
ตอนที่ 3
ดอกคูณ จ.สุพรรณบุรี โทร. 086-1720682
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1