สงกรานต์บ้านเรา - ชุมชนหนองยาง

 
         วัดหนองยาง ม.2 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม มีชาวบ้านมีร่วมจากหลายๆ ชุมชน ทั้งชุมชนหนองยางเจ้าของบ้าน ชุมชนหนองปล้อง ชุมชนห้วยสอง ชุมชนหนองเด่น ชุมชนเนินขาม และเพื่อนบ้านใกล้เคียง เริ่มรดน้ำประมาณ 16.30 ไปแล้ว การจัดงานยาวนานเกือบๆ 1 อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไป เพื่อให้ลูกหลานใกล้ไกลมาได้สะดวก ในวันสุดท้ายมีประเพณียกธง
 
 

ปี 2555 

 


ปี 2553
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 


ปี 2551
ตอนที่ 2
 
  
ตอนที่ 1 
 
 
 

ปี 2550
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 

 
ปี 2549
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 

 
ปี 2548
 
 
 
 
 
ปี 2547
 
 
 
 

 
ปี 2546
 
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง