ตักบาตรเทโว - ชุมชนหนองเด่น

 
         ถือว่าเป็นอีกชุมชนในเขตเนินขามบ้านเรา ที่วัดหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จัดทุกวันแรม 3 ค่ำ ต่อจากวันเนินขาม แม้เป็นชุมชนเล็กๆ แต่ก็มีความพร้อมเพรียงในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ที่นี้มีเหล่านางฟ้าเทวดาตัวน้อยๆ เยอะมาก แต่งตัวสวยงามด้วยชุดพื้นบ้าน เดินเรียงรายโปรยปรายดอกไม้น่าดูมาก 
ปี 2552 
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง