ตักบาตรเทโว - ชุมชนเนินขาม

 
         ชุมชนเนินขามเรามีประเพณีการจัดงานตักบาตรเทโวที่อนุรักษ์ไว้อย่างดีงาม ถือเอาวัดเนินขามเป็นวัดแรกของการจัดการ ซึ่งจัดทุกวันแรม 1 ค่ำของเดือน จากนั้นวัดที่อยู่ถัดมาจะจัดงานไล่ๆ กันมาแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่วัดเนินขามวัดแรก ตามมาด้วยวัดวังคอไห วัดหนองเด่น วัดหนองยาง เสน่ห์ของงานตักบาตรเทโววัดเนินขาม ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเนินขามบ้านเรา คนมามากหนาหลายตา ขบวนยาวเยียด เหล่านางฟ้าเทวดาก็รุ่นๆ (เดอะ) ทั้งนั้น
 

ปี 2553
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 
  

ปี 2552
 
ปีนี้คนค่อนข้างน้อย เนื่องจากที่ชุมชนเนินขาม (รวมถึงวัดเนินขาม) น้ำท่วม ปากทางเข้าวัดน้ำท่วมสูง ต้องนั่งรถยนต์เข้ามา ไม่สามารถเดินเท้าเข้ามาได้
ทางวัดเลยต้องปรับรูปแบบงานไปตักบาตรเทโวบนศาลาการเปรียญแทน
 
 
 
 

ปี 2551
 
 ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง