ตักบาตรเทโว - ชุมชนหนองยาง

 
         ประเพณีตักบาตรโทโวชุมชนหนองยางที่อนุรักษ์สืบสานมาทุกปีที่วัดหนองยาง การจัดงานก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกัน ชาวบ้านออกมาเยอะมาก มีเหล่าเทวดา นางฟ้าตัวน้อยๆ ขบวนก็ยาวเยียดไม่แพ้วัดเนินขาม จัดทุกวันแรม 4 ค่ำของเดือน 11 หรือจำง่ายๆ วันที่ 4 หลังจากวันแรกจัดที่เนินขามแล้ว
 

 
ปี 2554
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 
 
ปี 2553
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 

 
ปี 2552
 
 

ปี 2551
 
ตอนที่ 2
 
 
 ตอนที่ 1
 
 
 

 
ปี 2549
 
 
 
 

ปี 2548
 
ตอนที่ 2
 
 
ตอนที่ 1
 
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง