แสดงสดเยาวชนทอฝัน - หันคารักษ์เขาราวเทียนทอง

 
 
แสดงสดเยาวชนทอฝัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
งานหันคารักษ์เขาราวเทียนทอง
ณ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
 
หน้าหลักเยาวชนทอฝัน

 
5. เพลงเยาวชนทอฝัน
 
 
 
4. เพลงเพื่อชีวิต
 
 
 
3. เพลงจิตสำนึก
 
 
 
2. เพลงผีเสื้อตัวน้อย
 
 
1. เพลงรักษ์หันคา