แสดงสดเยาวชนทอฝัน - เวทีเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว

 
 
แสดงสดเยาวชนทอฝัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552
เวทีเครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคกลาง-ตะวันออก
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
 
หน้าหลักเยาวชนทอฝัน
 
เพลงป่าคู่เรา
 
 
เพลงจิตสำนึก