เยาวชนทอฝัน

เยาวชนทอฝัน  อัลบั้มสานสัมพันธ์คนกับป่า
  

แง่คิดมุมมอง.....คนเบื้องหลัง

.......กล่าวปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลงานเพลงชุดนี้ เกิดมากจาก
ความฝัน... ความฝันที่เกิด จากอดีตอันมุ่งมั่น มุ่งมั่นของเยาวชน
คนหนุ่มสาว ความมุ่งมั่นจนก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน
คนหนุ่มสาวได้หายไปท่ามกลางกระแสอันเชียวกราดของทุนนิยมเสรี
ที่มุ่งมั่นกอบโกยตักตวงสู่ตัวเอง เราไม่หวังว่าเยาวชนทุกคนต้องโด่งดัง ต้องกลับมารักษ์ษาป่าทั้งหมด
.......เราเพียงหวังว่าให้เยาวชนทุกคน
..............หยุดเสียบ้าง..
..............หยุด...เพื่อที่จะตั้งคำถาม เรียนรู้กับสิ่งรอบข้าง
..............หยุด...เพื่อที่จะตอบคำถามและอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอ
..............อย่างเข้าใจ อย่างเท่าทัน

ศิลปิน (ผู้อยากร้อง) : เครือข่ายเยาวชนทอฝัน

อัลบั้ม : เยาวชนทอฝัน

เนื้อร้อง/ทำนอง :
ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนห้วยหินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนซำผักหนาม จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนเปร็ดใน จังหวัดตราด
ชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท
ชุมชนร่มโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และเครือขายเยาวชนทอฝัน

กลุ่มศิลปิน :
น.ส.อรวรรณ อนุสรณ์ประชา (เล็ก), น.ส.ศิริพร ทับทิม (ศิ), น.ส.อัมพร ปัญญา (หน่อย), นายละเอียด ทับทิม (ยุ้ย) <<<<< สุพรรณบุรี >>>>>
นายอภิศักดิ์ กำเพ็ญ (โจ้), น.ส.สมจิต อินต๊ะปวง (กบ) <<<<< เชียงใหม่ >>>>>
นายอภวัฒน์ พิมพ์อุบล (มิ้ว), น.ส.นุชสรา ห้วงน้ำ (อ้อ), นายคมสันต์ ปุยขาว (บอย) <<<<< ตราด >>>>>
นายแก้ว วงษ์ไกร (พ่อแก้ว), นายอินแปลง รัตนะประทุม (พ่ออินแปลง) <<<<< ขอนแก่น >>>>>
นายเกียรติศักดิ์ จันอิน (ตั้ม), นายกฤษดา อบอุ่น (ตั้ก), นายอนุเทพ ปาโส (ต้าน), นายวุฒิชัย มาโต (ต้น),
นายสามารถ กล้าหาญ (ตั้ม), นายสงกรานต์ ชุมแสง (กราน์), นายพงษ์ดนัย พุ่มจำปา (พันฤทธิ์), นายพลวัต กฤษ์ดี (อาม),
น.ส.กนกกาญจน์ ใจเย็น (กวาง), น.ส.ขวัญฤทัย กมลมาลย์ (ขวัญ), น.ส.อัมพรรัตน์ เพ็ชรไทย (เบ๊นซ์) <<<<< กลุ่มเยาวชนต้นตอ ชัยนาท >>>>>

เครือข่ายป่าชุมชน :
เครือขายป่าชมุชนเขาราวเทียนทอง จ.ชัยนาท
เครือข่ายป่าชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่
เครือข่ายป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ จ.สุพรรณบุรี
เครือข่ายป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด
เครือข่ายป่าชุมชนบ้านซำผักหนาม จ.ขอนแก่น
เครือขายป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา
 
ติดต่อ
คุณสมยศ โทร.089-5669432
ผู้ใหญ่สายชล โทร.086-0373837

รายละเอียดเพลง
รายละเอียดเพลง........................................................ 58:32 นาที
01 - เยาวชนทอฝัน .................................................. 4:50
 
02 - ป่าคู่เรา ............................................................ 3:40
 
03 - ป่าเขียวน้ำใส .................................................... 3:19
 
04 - สัญญา ............................................................. 3:22
 
05 - ผีเสื้อตัวน้อย ..................................................... 3:48
 
06 - นิราศแม่ทา ...................................................... 4:21
 
07 - เงาใต้ร่มโพธิ์ทอง ............................................. 3:15
 
08 - สัมปทานป่าขุนเขา ............................................ 5:01
 
09 - จิตสำนึก ........................................................... 5:36
 
10 - คนชายฝั่ง ........................................................ 4:48
 
11 - ดงลาน ............................................................. 3:44
 
12 - ทิ้ยกิ้ว ว่ากี ........................................................ 3:21
 
13 - ผิดหวังลายเซ็นต์ .............................................. 4:57
 
14 - เยาวชนทอฝัน (Bangking Track)................ 4:48
 
 
 
ขอบคุณ :
แผนงานสนับสนุนความร่วมมือแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)
ที่ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้ทำงานจนสำเร็จลุล่วง มาด้วยดี
และพี่สมยศที่อนุญาตให้เผยแพร่และดาว์นโหลดเพลงฟรีทั้งหมดมา ณ ที่นี้ด้วย
 
ดาว์นโหลดเพลง.....เวอร์ชั่นเต็ม
รูปแบบ MP3 คุณภาพเสียง 128 kbps
 
01 - เยาวชนทอฝัน
http://www.khaorao.org/thofun/Track-01.mp3
 
02 - ป่าคู่เรา
http://www.khaorao.org/thofun/Track-02.mp3
 
03 - ป่าเขียวน้ำใส
http://www.khaorao.org/thofun/Track-03.mp3
 
 
05 - ผีเสื้อตัวน้อย
http://www.khaorao.org/thofun/Track-05.mp3
 
06 - นิราศแม่ทา
http://www.khaorao.org/thofun/Track-06.mp3
 
07 - เงาใต้ร่มโพธิ์ทอง
http://www.khaorao.org/thofun/Track-07.mp3
 
08 - สัมปทานป่าขุนเขา
http://www.khaorao.org/thofun/Track-08.mp3
 
09 - จิตสำนึก
http://www.khaorao.org/thofun/Track-09.mp3
 
10 - คนชายฝั่ง
http://www.khaorao.org/thofun/Track-10.mp3
 
 
12 - ทิ้ยกิ้ว ว่ากี
http://www.khaorao.org/thofun/Track-12.mp3
 
13 - ผิดหวังลายเซ็นต์
http://www.khaorao.org/thofun/Track-13.mp3
 
14 - เยาวชนทอฝัน (Bangking Track)
http://www.khaorao.org/thofun/Track-14.mp3
 
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง