วิธีแตกไฟล์ซิฟ (ไฟล์บีบอัด)

เนื่องจากไฟล์ข้อมูลในเว็บบ้านไร่นาเรา บางไฟล์มีขนาดใหญ่ มีหลายหน้า หรือไฟล์สื่อเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นไฟล์โปรแกรม
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบีบอัดไฟล์ เพื่อให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการดาว์นโหลด อัพโหลด
รวมทั้งการรวมเป็นไฟล์ชุดเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาดาว์นโหลดหลายครั้ง 
 
สิ่งที่ผู้ใช้งานหรือคนดาว์นโหลดไฟล์ทั่วไปต้องมี คือ โปรแกรมคลายซิฟ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งอยู่แล้ว เช่น winzip winrar 7zip
โปรแกรมเหล่านี้สามารถคลายซิฟไฟล์ได้ วิธ๊การก็คล้ายๆ กัน คือ