ลิงค์ปรากฏข้อความ "ไม่พบหน้าเว็บ" แก้ไขอย่างไร

หลังจากเว็บบ้านไร่นาเรา ได้จดทะเบียนเป็น banrainarao.com มีปัญหาที่พบ คือ ลิงค์ใดๆ
ที่เก็บไว้ฐานข้อมูลของกูเกิ้ล เช่น ไฟล์ดาว์นโหลด ไฟล์เพลง ที่ฝากไว้ในเว็บอื่นๆ
เช่น  http://sites.google.com/site/com4commu
ที่ไม่ได้มาจาก  http://sites.google.com/site/banrainarao  จะไม่สามารถเข้าถึงได้
 
 
เมื่อคลิกลิงค์จากหน้าเว็บ  www.banrainarao.com  จะปรากฏข้อความว่า "ไม่พบหน้าเว็บ"
 

ทั้งนี้เนื่องจากเว็บ  http://sites.google.com/site/banrainarao ถูกใช้งานแทนที่ด้วยเว็บ www.banrainarao.com
เช่น  http://sites.google.com/site/site/com4commu/download/community_plan.part1.rar  อันเดิม
จะถูกแทนทีด้วย  http://www.banrainarao.com/site/com4commu/download/community_plan.part1.rar  ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้
 
วิธีการแก้ไข
ให้เข้าไปที่หน้าเดิมของเว็บ คือ  http://sites.google.com/site/banrainarao/........
แทนที่จะเข้าจาก http://www.banrainarao.com/........  จึงจะสามารถเข้าไปถึงไฟล์
 
เช่น http://www.banrainarao.com/community_plan  คลิกลิงค์แล้วไม่พบหน้าเว็บ ก็เข้าไปที่
http://sites.google.com/site/banrainaraoad/community/community_plan 
โดยเปิดหน้าเว็บใหม่ แล้วคัดลอกลิงค์หน้าเดิมของเว็บไปวางในช่องที่อยู่เว็บ (adress)
 
 
 
ลองคลิกโหลดอีกครั้ง
 
 
 
 
โหลดได้แล้ว
 
 
 
โดยในหน้าเว็บที่มีปัญหา  ทางเว็บบ้านไร่นาเราได้แจ้งให้ทราบในหน้านั่นๆ แล้ว
 
 
เว็บบ้านไร่นาเรา
29 พฤศจิกายน 2552