รู้จักเว็บบ้านไร่นาเรา

เว็บบ้านไร่นาเรา
"ร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"
 
       เดิมทีตั้งใจว่าจะพัฒนาเว็บนี้ สำหรับแนะนำเทคนิควิธีการทำเว็บไซต์ด้วยกูเกิ้ลไซต์ที่มีประโยชน์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น แต่รู้จักในวงที่ได้แนะนำเท่านั้นประกอบมีโอกาสไปแนะนำในหลายที่ ต่างกรรมต่างวาระ แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ อยากมีเว็บเป็นของตัวเอง ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เมนูภาษาไทย ผลงานที่ผ่านมา คือ เว็บบ้านจำรุง จ.ระยอง นับว่าสร้างมิติใหม่ให้กับการเรียนรู้ของชุมชน (ชุมชนอื่นด้วย)  ได้เข้าถึงไอที สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน

        ทุกสรรพสิ่งย่อมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ชุมชนย่อมมีความหลากหลายในบริบทมิติต่างกัน การสร้างโอกาสและบรรยากาศในการเรียนรู้ ย่อมมีส่วนสำคัญ เพื่อพัฒนาต่อยอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

        เว็บมีจุดน่าสนใจตรงไหน
        1. หลายกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการ เป็นกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชุมชนไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน พี่ช่วยน้อง อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบ้านวัดโรงเรียน
        2. นำเสนอแนวคิดการพึ่งตนเอง ประสบการณ์ เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์ความรู้ชุมชนพื้นที่รูปธรรม และความร่วมมือกับภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงนักคิด นักพัฒนาชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
        3. เน้นเรื่องราว วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน
        4. นำเสนอเทคนิควิธีการใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านไอทีชุมชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ยังต้องการเสริมหนุนด้านนี้มาก
        5. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น

 
        ส่วนชื่อเว็บบ้านไร่นาเรา ก็เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีต่อ น.อ.ชลิต  มุสิกโชติ ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้จัดรายการวิทยุชุมชน บ้านไร่นาเรา สวท.ชัยนาท  ผู้นำแบบอย่างการเสียสละ อุทิศตนให้กับงานชุมชนในวงกว้าง และจากไปพร้อมๆ กับภาระงานด้านชุมชน
 
 
         เมนูหลัก
         หน้าแรก = หน้าหลักของเว็บ
         เกี่ยวกับ  = แนะนำกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่และร่วมกับภาคี
         ชุมชนเข้มแข็ง = การพึ่งตนเองในระดับครอบครัว บุคคล ชุมชน
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น = ภูมิปัญญา การพึ่งตนเอง
         ศิลปวัฒนธรรม = วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น
         กระบวนทัศน์ใหม่ = กระบวนทัศน์ในการพัฒนาชุมชน หลักคิดการพัฒนา
         ทักษะคอมพิวเตอร์ = แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ แนวคิดด้านไอทีชุมชน
         กูเกิ้ลไซต์ = แนะนำการใช้งานกูเกิ้ลไซต์ ตัวอย่างผลงาน แนวคิด
         ลานค้าชุมชน = สินค้าชุมชน
         ข่าวประชาสัมพันธ์ = ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
         เก็บตก = เก็บตกเรื่องราว รายงานกิจกรรม เหตุการณ์ที่ผ่านมา
         ติดต่อ = ติดต่อเว็บไซต์
         แผนผังไซต์ = ไฟล์ทั้งหมดของเว็บ
 
 
         เมนูเสริม
         สาระน่ารู้/ชานเว็บ = คำแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเว็บ
         บ้านไร่นาเรา Channel = คลิปวิดีโอต่างๆ
         บ้านไร่นาเรา Album = อัลบั้มภาพกิจกรรมต่างๆ
         ปุ๋ยสั่งตัด = การพึ่งตนเองของเกษตรกร 
 
        ตอนนี้เปิดรับเว็บมาสเตอร์อาสา ร่วมดูแล เขียนบทความ เทคนิควิธีการใหม่ๆ และยินดีบทความ ข้อเสนอแนะ ติชมต่างๆ
        อันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 
:: เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา ::
http://sites.google.com/site/banrainarao
http://www.banrainarao.com
 
:: ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ::
โทร.086-2113385
banrainarao@gmail.com
31 สิงหาคม 2552
    ข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายกองทุนพี่ช่วยน้องและเพื่อน