520712 สไลด์บรรยายผู้นำชุมชนระดับตำบล จ.ระยอง

 
ภาคีความร่วมมือ
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลกร่ำ
ร่วมกับ
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง 7 ตำบล 
เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง มหาวิทยาลัยบ้านนอก จ.ระยอง 
12 กรกฎาคม 2552
ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
 
[ 19 หน้า  |  PDF  |  3 MB ]
 
ดาว์นโหลด
(เข้าตามลิงค์ แล้วคลิกที่เมนูไฟล์ เลือกดาวน์โหลด)